Disclaimer

Sneltest technologie

De door Covid Test Drive Through gehanteerde test technologie is door RIVM gevalideerd. In nagenoeg alle gevallen levert dat snel een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er bestaat echter altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test indiceert dat u wel besmet bent) of vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat ook een kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat soort gevallen adviseren wij u zo snel mogelijk een nieuwe test uit te laten voeren om alsnog een snelle uitslag te kunnen geven. Of dit lukt hangt onder meer af van het beroep op de test- capaciteit door aangewezen prioriteiten groeperingen zoals medisch noodzakelijken, zorgmedewerk(st)ers, vitale beroepers etc. Tenslotte kan het ook voorkomen dat de test negatief indiceert terwijl u het virus wel heeft, maar nog besmettelijk moet worden. Afhankelijk van de redenen waarom u getest bent, kunt u dan beslissen om de test na een aantal dagen te herhalen.
Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen en Covid Test Drive Through is niet gehouden om informatie/bewijs aan te leveren over het niet (snel) kunnen aanleveren van een testresultaat.

Menu